הנחיות לתכנון מי עכו

רישוי זמין מי עכו - חוברת הנחיות לתיכנון

 

תעריפי דמי הקמה:

דמי הקמה לנכס שאינו בנוי בצפיפות נמוכה – 77.98 ₪ למ"ר.

דמי הקמה לנכס הבנוי בצפיפות נמוכה – 105.25 ₪ למ"ר.