חברי ועדת משנה

הרכב חברי הוועדה לתכנון ובניה (ועדת משנה)

  • יו"ר הוועדה מר זאב נוימן (סגן ומ"מ מקום רה"ע)
  • עו"ד אדהם ג'אמל חבר מ"מ יו"ר הוועדה (סגן רה"ע)
  • מר אילן פורמן חבר ועדה
  • עו"ד איתמר סונינו חבר ועדה
  • מר רפאל לוזון חבר ועדה
  • מר חאתם פארס חבר ועדה
  • מר עופר כהן חבר ועדה