עמוד טבלת תעריפי הועדה מדד אחרון:  220.9055 מתאריך:  01/03/2017
סינון פרטי תעריפים
סוג תעריף
סוג שירות


טבלת תעריפי הועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.00 אגרות רשיון בניה: 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 299.06 299.06
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 32.30 32.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2,000 מ"ר מ"ר 32.30 32.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2,000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.56 0.56
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.11 1.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (לכל מ"ר נוסף מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.55 0.55
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.59 3.59
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית לכל מ"ר נוסף מעל 10,000 מ"ר 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.412 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית עד 1000 מ"ר מ"ר 1.17 1.17
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 299.06 299.06
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 59.81 59.81
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.74.0 קרן חניה יח' 5,883.23 5,883.23
אגרת בניה אגרות בניה 6.1 קיזוז ידני - פקדון בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז קיזוז ידני בקשה 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד 17.00.00 == היטלי ביוב תאגיד == 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד 17.00.01 היטל ביוב ציבורי לפי שטח מגרש מ"ר 4.95 6.49
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד 17.00.02 היטל ביוב מאסף לפי שטח מגרש מ"ר 14.90 19.53
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד 17.00.03 היטל ביוב ציבורי לפי שטח בניה מ"ק 12.40 16.25
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד 17.00.04 היטל ביוב מאסף לפי שטח בניה יח"ד 17.35 22.74
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד 17.00.05 מתקנים אחרים לפי שטח מגרש מ"ר 4.95 6.49
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד 17.00.06 מתקנים אחרים לפי שטח בניה מ"ר 4.95 6.49
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד 17.03.00 == היטלי מים - תאגיד == 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד 17.03.01 אגרת הנחת צינורות לפי מגרש מ"ר 18.50 24.18
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד 17.03.02 אגרת הנחת צנרת שלא למגורים מ"ק 28.50 37.24
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד 17.03.03 * אגרת מים שלא למגורים יח' 1.00 1.31
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד 17.03.04 אגרת הנחת צנרת למגורים מ"ר 42.00 54.89
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד 17.03.05 מאגר מים וביוב מ"ק 0.11 0.11
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 2.00.01 == היטלי ביוב == 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 2.1.1 היטל ביוב ציבורי לפי שטח מגרש מ"ר 4.95 6.49
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 2.1.2 היטל ביוב מאסף לפי שטח מגרש מ"ר 14.90 19.53
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 2.2.1 היטל ביוב ציבורי לפי שטח בניה מ"ר 12.40 16.25
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 2.2.2 היטל ביוב מאסף לפי שטח בניה מ"ר 17.35 22.74
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.0 == היטלי מים == 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.1 אגרת הנחת צינורות לפי מגרש מ"ר 18.50 24.25
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.1.1 אגרת הנחת צנרת שלא למגורים מ"ק 28.50 37.36
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.1.1. * אגרת מים שלא למגורים יח' 1.00 1.31
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.1.2 אגרת הנחת צנרת למגורים מ"ר 42.00 55.05
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 4.0 == כללי == 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 4.1 מתקנים אחרים לפי שטח מגרש מ"ר 4.95 6.49
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 4.2 מתקנים אחרים לפי שטח בניה מ"ר 4.95 6.49
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 4.3 שלט - קבלן יח' 546.00 715.67
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 4.4 שלט יח' 300.00 393.22
היטלי פיתוח כללי 5.0 == מידע תכנוני == 0.00 0.00
היטלי פיתוח כללי 5.1 עבור חלקה אחת חלקה 145.00 190.06
היטלי פיתוח כללי 5.2 כל חלקה נוספת לא צמודה חלקה 145.00 190.06
היטלי פיתוח כללי 5.2.1 עבור שתי חלקות צמודות חלקה 234.00 306.71
היטלי פיתוח כללי 5.2.40 כל חלקה נוספת צמודה חלקה 77.00 100.93
היטלי פיתוח 6.0.00 ==== היטלי סלילה ===== 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.0.02 היטל סלילת כביש - לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 23.80 23.80
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.0.03 היטל סלילת כביש - לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 85.07 85.07
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.0.05 היטל סלילת מדרכה - לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 11.90 11.90
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.0.10 היטל סלילת מדרכה - לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 34.74 34.74
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.0.15 היטל סלילת רחוב משולב - לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 35.71 35.71
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.0.20 היטל סלילת רחוב משולב - לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 119.83 119.83
היטלי פיתוח היטל תיעול 6.0.50 ==== היטלי תיעול ===== 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 6.0.55 היטל תיעול - לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 41.27 40.86
היטלי פיתוח היטל תיעול 6.0.60 היטל תיעול - בניין - בעד נכס לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 75.42 74.67
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 7.0.00 ==== היטל שצ"פ ===== 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 7.0.02 שצ"פ - שטח קרקע - לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 31.14 30.83
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 7.0.04 שצ"פ - שטח בניין - לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 56.91 56.34