עדכונים

  • אתר הוועדה החדש

    אתר הוועדה המחודש עלה לאויר, האתר הינו נגיש ומותאם לטלפונים והתקנים סלולאריים.

  • רוצה לבנות - מה לעשות?

    רישוי בניה ב-5 צעדים

מידע כללי

חדשות

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או העיריה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.