בנייה ירוקה

 

עיריית עכו באמצעות מנהל הנדסה ואגף אדריכלית העיר מקדמים את הבנייה הירוקה בעיר והטמעת התקנות החדשות שנכנסו לתוקף בחודש מרץ 2022.

דרישות התקן כבר מוטמעות בדפי המידע התכנוני שמופקים ע"י הועדה המקומית.

החיוב לבנייה ירוקה נכנס לתוקפו בהדרגה החל ממרץ 2022 ועד ספטמבר 2023 בהתאם ליעוד המבנה (מגורים, משרדים, בתי מלון ועוד).

מידע נוסף בנושא ניתן למצוא:

באתר מנהל התכנון https://www.gov.il/he/departments/guides/standards_in_israel

באתר המועצה הישראלית לבנייה ירוקה: https://ilgbc.org/gb_regulation/