דוחות שנתיים לפעילות הוועדה

הצהרת יו"ר הוועדה

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2021

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2021

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2021

תכניות

תשריטים

ישיבות

אינטרנט ומיחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2020

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2020

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2020

תכניות

תשריטים

ישיבות

דוחות פעילות הוועדה לשנת 2019

הצהרת יו"ר

 

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תשריטים

ישיבות

היתרים וביצוע לחודשים אוקטובר - דצמבר 2018

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות בינוי ותשריטים

עיכוב בתוכניות

ישיבות

אינטרנט ומחשוב

דוח פעילות הוועדה לשנת 2017

היתרים (לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018)

רישוי וביצוע (לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018)

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תשריטים

ישיבות

נציגים