דוח פעילות הוועדה

דוחות של פעילות הוועדה לשנת 2020

היתרים

רישוי וביצוע


דוחות של פעילות הוועדה לשנת 2019

הצהרת יו"ר

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תשריטים

ישיבות

 

דוחות משנים קודמות