הוראת שעה במקרה של תקלה ברישוי זמין

לציבור מגישי הבקשות


בהתאם להוראת השעה לתקנות הרישוי הזמין, במידה וקיימת תקלה במערכת הרישוי הזמין, ניתן להגיש את הבקשה להיתר במייל.

את הבקשות יש לשלוח לבודקת התכניות המטפלת בבקשה:

אנג'לה - angela@akko.muni.il
תהילה - tehila@akko.muni.il
יפעת - yifat@akko.muni.il

במקביל יש להגיש את הבקשות גם בעותק קשיח במשרדי הוועדה המקומית.