הנחיות לתכנון מי עכו

 

רישוי זמין מי עכו - חוברת הנחיות לתיכנון

 

תעריפי דמי הקמה:

דמי הקמה לנכס שאינו בנוי בצפיפות נמוכה – 79.80 ₪ למ"ר.

דמי הקמה לנכס הבנוי בצפיפות נמוכה – 107.73 ₪ למ"ר.