חברי ועדת משנה

הרכב חברי הוועדה לתכנון ובניה (ועדת משנה)

  • זאב נוימן - יו"ר הוועדה (סגן ומ"מ מקום רה"ע)
  • עו"ד ג'אמל אדהם
  • אילן פואמן
  • חסין אסדי
  • עו"ד איתמר סונינו
  • רפאל לוזון
  • נתנאל אלפלס